ބެންގަލޫރު ޓީމު ޕްރެކްޓިހުގައި
ކޭސްތައް ތިންލައްކައިން މަތީ އޮއްވާ ބެންގަލޫރު މާލެ އަންނަނީ
Share
ދުވާލަކު އެވަރެޖްކޮށް ޕޮޒިޓިވްވާ ކޮވިޑް ކޭސްތައް ތިން ލައްކައަށްވުރެ މަތީގައި އުޅޭ އިންޑިޔާގެ، ބެންގަލޫރު އެފްސީ މި ހަފުތާތެރޭ ރާއްޖެ އަންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ބެންގަލޫރު އެފްސީ ރާއްޖެ މި އަންނަނީ އަންނަ ހަފުތާގައި ކުލަބު އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ، އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭ އޮފް މެޗަށެވެ.
Advertisement

ބެންގަލޫރު އެފްސީއާ އީގަލްސް ކުޅޭ މެޗު ބާއްވަން ހަމަ ޖައްސާފައި އޮތީ މި މަހުގެ އެގާރަވަނަ ދުވަހު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މެޗު ކުޅެވިދާނެ ކަމާ މެދުވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ. އެއީ އެޗްޕީއޭއިން ހޯމަ ދުވަހު އިއުލާން ކުރި ހަރުކަށި އުސޫލާ ގުޅިގެންނެވެ. 

އެޗްޕީއޭއިން ހޯމަ ދުވަހު އިއުލާން ކުރި ހަރުކަށި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން މިއަދުން ފެށިގެން މި މަހުގެ ފަނަރަވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުޅިވަރުގެ ހުރިހާ ހަރަކާތެއް މާލެ ސަރަހައްދުގައިވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެޅޭނެ ވަގުތު ނެތިއްޔާ އޭއެފްސީ މެޗުތަކަށް ހުއްދަ ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އިންޑިޔާގައި ކޮވިޑު ޕޮޒިޓީވް ކޭސްތައް މިދިޔަ އެއް ހަފުތާގައި އުޅެނީ އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު ތިން ލައްކަ ހަތްދިހަ ހާހަށްވުރެ މަތީގައެވެ. އަދި ކޮވިޑުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ވޭތުވެ ދިޔަ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހު އިންޑިޔާގައި އުޅެނީ ތިން ހާސް ހަތަރު ސަތޭކައަށްވުރެ މަތީގައެވެ. އިންޑިޔާއަކީ މި ވަގުތު މުޅި ދުނިޔޭންވެސް ކޮވިޑުގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސްކޮށް އުޅޭ އެއް ގައުމެވެ. އަދި އިންޑިޔާއިން އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން ފިޔަވައި އެހެން އެންމެން ދެ ހަފުތާއަށް ކަރަންޓީނު ކުރުމަށްވެސް ސަރުކާރުންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ބެންގަލޫރު ޓީމު މި ހަފުތާގައި މާލެ އައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު އެ ޓީމު މި ވަގުތު ތިބީ ގޯއާގައި ކޭމްޕް ކޮށްގެންނެވެ. ގޯއާގައި އެ ޓީމު ކޭމްޕުކޮށްގެން ތިއްބާ އެ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާ އޮފިޝަލުންވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތްރީވެސް ހިމެނެއެވެ. 

7%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
80%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
13%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް