ސިޓީގެ ކޯޗު ގާޑިއޯލާ
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި އެއްކޮޅުން ސިޓީ
Share
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ފުރުސަތު ހޯދައިފިއެވެ. މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ފައިނަލަށް ދިޔައީ ސެމީ ފައިނަލުގައި އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްގެނެވެ.
Advertisement

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ގައި ސިޓީއާ ޕީއެސްޖީ ކުޅުނު ދެ މެޗުވެސް ކާމިޔާބު ކުރީ ސިޓީންނެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުން ދެ ލަނޑު އެއް ލަނޑުން މޮޅުވެފައިވާއިރު ދެވަނަ މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ ދެ ލަނޑު ސުން ލަނޑުންނެވެ. މި ދެ މެޗުގެ ނަތީޖާއާ އެކު ސިޓީ ފައިނަލަށް ދިޔައީ ހަތަރެއް އެކެއްގެ އެގްރީގޭޓުންނެވެ.

ފައިނަލުގައި ސިޓީން ވާދަކުރާނީ ރިއަލް މެޑްރިޑު ނުވަތަ ޗެލްސީއާއެވެ. ރިއަލް މެޑްރިޑާ ޗެލްސީގެ ފުރަތަމަ ސެމީ އެއް ލަނޑު އެއް ލަނޑުން އެއްވަރުވެފައިވާއިރު، ދެވަނަ ލެގު އޮންނާނީ މިރޭއެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް