ރައީސް ނަޝީދަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެނީ
Share
ސާޖަރީތަކަށް ފަހު މިހާރު ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެެވެ.
Advertisement

ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ފާއިތުވި 16 ގަޑިއިރުތެރޭ ގިނަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި މިހާރު އެންމެ ފަހު އޮޕަރޭޝަންވެސް ނިމިފައިވާކަމަށެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ގިނަ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަންތަކަށްފަހު މިހާރު ރައީސް ނަޝީދަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އޭޑީކޭއިން ބުނީ ކުރެވުނު އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ބޮލުގެ އޮޕަރޭޝަން އަކާއި، މޭ ގެ އިތުރުން ގޮހޮރު އަދި މޭކަށީގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. 

އަދި މިވަގުތު އައިސީޔޫގައި އޮންނެވި ރައީސް ނަޝީދުގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން ބުނެއެވެ.

17%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
83%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް