ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު މީހަކު ވަޅުލަނީ!
ކޮވިޑްގައި މިއަދު 2 ވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
Share
ރާއްޖެއިން މިއަދު އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވެ މިއަދު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ދޭކަށް އަރައިފިއެވެ.
Advertisement

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ ހއ.ދިއްދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެންް ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ މީހަކު މިއަދު ހެނދުނު 08:45 ހާއިރު މަރުވެފައިވާކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މަރުވީ އުމުރުން 83 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް ކަމަށެވެ.

މިއީ ރާއްޖެެއިން ކޮވިޑްގައި މަރުވި 94 ވަނަ މީހާއެވެ.

މި މަހަކީ ރާއްޖޭގައި ރިކޯޑް އަދަދަކަށް ކޮވިޑް ޖެހި އަދި އެ ބަލީގައި ރިކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވަމުން އަންނަ މަހެކެވެ. އިއްޔެ ވެސް ކޮވިޑު ޖެހިގެން ފަސް މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް