ލެސްޓާ ސިޓީ އެފްއޭކަޕްގެ ޓްރޮފީއާ އެކު
އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލެސްޓާއަށް
Share
އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލެސްޓަ ސިޓީން ހޯދައިފިއެވެ. ލެސްޓަ ސިޓީން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފައިނަލުގައި ޗެލްސީ ބަލިކޮށްގެނެވެ.
Advertisement

ޗެލްސީއާ ލެސްޓަރ ސިޓީ ވާދަކުރި ފައިނަލް މެޗުން ލެސްޓަރ މޮޅުވީ އެއް ލަނޑު ސުން ލަނޑުންނެވެ. މިއާ އެކު މިއީ ލެސްޓަރގެ ތާރީޚުގައި އެ ޓީމަށް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސް މެއެވެ. އެފްއޭ ކަޕުގެ ފައިނަލެއްގައިވެސް ލެސްޓަ މީގެ ކުރިން ކުޅެފައިވަނީ ބައިގަރުނު ކުރިންނެވެ.

ލެސްޓާއަށް ފައިނަލް މެޗުގައި ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ބެލްޖިއަމްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޔޫރީ ޓިއެލެމަންސް އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް