ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ޑޭޓާ---
ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ޑޭޓާ ދެނީ
Share
ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ އިތުރު ޑޭޓާ އަދި ހާއްސަ އޮފާ ތަކެއް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.
Advertisement

ދިރާގުން ބުނީ ދިރާގުން ހިލޭ އިތުރު ޑޭޓާ އަދި ޑޭޓާގެ ހާއްސަ އޮޕާ ތަކެއް ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކޮވިޑް 19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ގޭގައި ތިބެން ޖެހިފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިއަދު ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އަދި މޮބައިލް ކަސްޓަމަރުންގެ ޕެކޭޖްތަކަށް ލިބިގެންދާ ޑޭޓާގެ އިތުރަށް އެއްވެސް ހަރަދަކާނުލައި ހިލޭ ޑޭޓާ މި ޖޫންމަހަށް ދީފައިވާކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ. އެގޮތުން ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޖޫން މަހަށް 30 އިންސައްތަ ހިލޭ އިތުރު ޑޭޓް ލިބޭއިރު، ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި ދިރާގު އަމިއްލަ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 25 އިންސައްތަ އާއި 200 އިންސައްތަ އާއި ދެމެދުގެ ހިލޭ ޑޭޓާ ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައިކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް "ވަގުތުން ގެއަށް އިންޓަނެޓް" ކަސްޓަމަރުންނަށް 30 އިންސައްތަ ހިލޭ އިތުރު އެލަވަންސް ލިބޭއިރު، ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޑޭޓާ ސިމް ގެންގުޅުއްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް 300 އިންސައްތަ ހިލޭ އިތުރު އެލަވަންސް ވަނީ މި ޖޫން މަހު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މިދުވަސްވަރަކީ ގޭގައި ތިބެގެން ގިނަބަޔަކު އޮފީސް މަސައްކަތް ރިމޯޓްކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމާއި ކިޔަވާކުދިން ކްލާސްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ހާޒިރުވާން ޖެހިފައިވާ ދުވަސްވަރެއްކަމުން އިތުރަށް ލުއިފަސޭހަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތޮން 27 މޭ އިން ފެށިގެން މި މަހުގެ 30 ގެ ނިޔަލަށް ނަންގަވާ ބޫސްޓަރ، ޑޭޓާ އެޑް-އޮން އަދި ބަންޑްލްސްތަކަށް ވެސް އިތުރު ހިލޭ ޑޭޓާ ދޭންފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބޫސްޓާ ޑޭޓާ އެޑް-އޮން އަދި ބަންޑްލްސްތަކަށް ލިބޭ އިތުރު ހިލޭ ޑޭޓާ

  • ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކްޓިވޭޓް ކުރަށްވާ ކޮންމެ ބޫސްޓާ އަކުން ދެ ގުނަ އިތުރު ޑޭޓާ އެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ.
  • މޮބައިލް ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުން އެކްޓިވޭޓް ކުރަށްވާ ކޮންމެ ބޫސްޓާ އަކުންވެސް ދެ ގުނަ އިތުރު ޑޭޓް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
  • ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 50 އިންސައްތަ އިތުރު އެލަވަންސް ކޮމްބޯ ޕޮލޭން ތަކުން ލިބިގެން ދާ އިރު، 200 އިންސައްތަ އިތުރު ޑޭޓާ އެލަވަންސް މިނީ ޑޭޓާ އެޑްއޮންތަކުން އެކްޓިވޭޓް ކުރަށްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
  • ދިރާގު "ވަގުތުން ގެއަށް އިންޓަނެޓް" ބޫސްޓާ އެކްޓިވޭޓް ކުރަށްވައިގެން 100 އިންސައްތަ އިތުރު އެލަވަންސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
  • ދިރާގު ޑޭޓާ ސިލް އިން އެކްޓިވޭޓް ކުރަށްވާ ބޫސްޓާ ތަކުން 100 އިންސައްތަ އިތުރު އެލަވަންސްށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
  • ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް "ވަގުތުން ގެއަށް އިންޓަނެޓް" ކަސްޓަމަރުންނަށް 1 ޖޫން އިން 30 ޖޫންގެ ނިޔަލަށް އެކްޓިވޭޓް ކުރަށްވާ ޕެކޭޖްތަކުން 30 އިންސައްތަ އިތުރު ހިލޭ ޑޭޓާ އެލަވަންސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
  • ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ޑޭޓާ ސިމް އިން 1 ޖޫން އިން 30 ޖޫންގެ ނިޔަލަށް އެކްޓިވޭޓް ކުރަށްވާ ޑޭޓާ އެޑް-އޮން ތަކުން 30 އިންސައްތަ ހިލޭ އިތުރު ޑޭޓާ އެލަވަންސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
  • މީގެ އިތުރުން، ދިރާގު މަމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން 30 ޖޫން 2011 ގެ ކުރިން އެކްޓިވޭޓް ކުރަށްވާ ޑޭޓާ އެޑް-އޮންތަކަށް 50 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ދިރާގުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ އެ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ހިލޭ އިތުރު ޑޭޓްގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބި، ގޭގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ތިބުމަށް އިތުރު ހިތްވަރަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށެވެ.

33%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
67%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް