ބަންގްލަދޭޝް- އިންޑިޔާ މެޗުގެ ތެރެއިން
ޗެތްރީގެ ލަނޑުތަކުން ބަންގްލަދޭޝް އަތުން އިންޑިޔާ މޮޅެއް
Share
ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތްރީ ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު، ވާދަވެރި ބަންގްލަދޭޝް އަތުން އިންޑިޔާ މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި އިންޑީޔާއާ ބަންގްލަދޭޝް ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އިންޑިޔާ މޮޅުވީ ދެ ލަނޑު ސުން ލަނޑުންނެވެ.
Advertisement

އިންޑިޔާއާ ބަންގްލަދޭޝް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހިއެވެ. އިންޑީޔާގެ ދެ ލަނޑުވެސް ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތްރީ ޖެހީ ފަހު ހާފުގައެވެ. މިއީ ކޮލިފައިންގައި މި ފަހަރު އިންޑިޔާއިން އަދި މޮޅުވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މީގެ ކުރިން ކުޅުނު ހަ މެޗުގެ ތެރެއިން ތިން މެޗު އެއްވަރުވެފައިވާއިރު އަނެއް ތިން މެޗުންވީ ބައްޔެވެ.

އިންޑިޔާއާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރުން މި ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނެނީ އަފްޣާނީސްތާނު އަދި އޮމާނާ ގަތަރެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް