ރާއްޖެއާ ޗައިނާ 2019ވަނަ އަހަރު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއަށް ޗައިނާ ބަލިކުރެވޭނެތަ؟
Share
ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއާ ޗައިނާ ކުޅޭ މެޗު މިރޭ އޮންނާނެއެވެ. ޔޫއޭއީގައި ކުޅޭ މި މެޗު ފެށޭނީ ރާއްޖޭ ގަޑިން މިރޭ ދިހައެއް ޖަހާއިރުއެވެ.
Advertisement

ވޯލްޑްކަޕް އަދި އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއާ ޗައިނާ މިރޭ ބައްދަލުކުރާއިރު، ރާއްޖެއާ ޗައިނާ މީގެ ކުރިން ފަސް ފަހަރު ބައްދަލުކޮށްފައިވާއިރު އެ ފަސް މެޗުންވެސް ރާއްޖެވަނީ ބަލިވެފައެވެ. 

ރާއްޖެއާ ޗައިނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނީ މީގެ ވިއްސަކަށް އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެއީ ދެހާސް އެއްވަނަ އަހަރުއެވެ. މާލޭގައި އެއް މެޗު އަދި ޗައިނާގައި އެއް މެޗު ކުޅުނު އިރު މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗުން އެ ފަހަރު ރާއްޖެ ބަލިވީ އެއް ލަނޑު ސުން ލަނޑުންނެވެ. އެއީ ޗައިނާ ކައިރީގައި ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެވެ. އެ އަހަރު ޗައިނާގައި ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވީ ދިހަ ލަނޑު އެއް ލަނޑުންނެވެ. އަދި އެއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ޗައިނާކޮޅަށް ޖެހުނު ހަމައެކަނި ލަނޑުވެސްމެއެވެ.

ރާއްޖެއާ ޗައިނާ އެންމެ ފަހުން ވާދަކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ހިނގަމުން މިދާ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ދެހާސް ނަވާރަވަނަ އަހަރު މާލޭގައެވެ. އެ މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވީ ފަސް ލަނޑު ސުން ލަނޑުންނެވެ.

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ޔޫއޭއީގައި މިރޭ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭން ނުކުންނައިރު، އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ރާއްޖެވަނީ ސީރިއާ އަތުން ހަތަރު ލަނޑު ސުން ލަނޑުން ބަލިވެފައެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޗައިނާއިން ކުޅުނު އެންމެ ފަހު މެޗުގައި އެ ޓީމުންވަނީ ފިލިޕީންސް އަތުން ދެ ލަނޑު ސުން ލަނޑުން މޮޅުވެފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް