ވަރުން ދަވަން
ވަރުންގެ ބޭދިޔާގެ ޝޫޓިން މިމަހު 25ގައި
Share
އަންނަ އަހަރު ރިލީސް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ވަރުން ދަވަން ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ބޭދިޔާގެ ޝޫޓިން މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ފަށަން ނިންމާފިއެވެ.
Advertisement

އިންޑިއާގެ މުނިފޫހި ފިލުވާ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫހެއް ކަމުގައިވާ ޕިންކް ވިލާއިން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި މި ޕެންޑެމިކާއި ގުޅިގެން ހުއްޓިފައިވާ ޝޫޓިން ފަށާނީ މި މަހުގެ 25 ދުވަހު އެވެ.

ފިލްމުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމާ ގާތް މީހަކާއި ހަވަލާދީ އެ ނޫހުން ރިޕޯޓްކުރާގޮތުގައި ޝޫޓިން ކުރިއަށް ދާނީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެކީގައެވެ. 

އިނގިރޭސި ވިލާތް، އެމެރިކާ އަދި ސައުތު އެފްރިކާއަށް ނިސްބަތްވާ ފިލްމުގެ ވީއެފްއެކްސް ޓީމު މިހާރުވެސް އަންނަނީ ފިލްމުގެ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ.

މި ފިލްމު ރިލީސްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރިލް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް