ޖޯ ބައިޑަން
އެމެރިކާއިން 500 މިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް ފަގީރު ގައުމުތަކަށް ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމައިފި
Share
އެމެރިކާއިން ދުނިޔޭ ގެ ފަގީރު ގައުމުތަކަށް 500 މިލިއަން ފައިޒާ ވެކްސިން ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމައިފިކަމަށް އެމެރިކާ ގެ ރައިސް ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

ބައިޑަން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް ކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން ފަހުން ގައުމުން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލަންޑަންގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ބައިޑެން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ބޭނުން ވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަށް މި ކޮވިޑް ގެ ނުރައްކާތެރިކަމުން ސަލާމަތް ވުމަށްކަމަށާއި އުއްމީދަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. 

މިއަހަރު ފަހުކޮޅު 200 މިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް ފޯރުކޮށް ދެއްވާނެކަން ފާހަގަކޮށް ބައިޑަން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ 2022 ވަނަ އަހަރު 300 މިލިއަން ޑޯޒް ފޮރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އދ. އިން ހިންގާ ޕްރްރާމަށް ކޯވެކްސް ދެއްވާނެކަމަށް ބައިޑަން ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައިއެވެ. ކޯވެކްސް މެދުވެރިކޮށް 2 ބިލިއަން ޑޯޒް 2021 ނިމުމުގެ ކުރިން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އދ. އުންމީދެކެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް