ކްލަބް ހައުސް އެޕް ބޭނުން ކުރަނި
"ކްލަބްހައުސް" އެޕް ބޭނުންކުރާ ދިވެހީން ގިނަވަނީ
Share
އަލަށް ތައާރަފް ވެފައިވާ "ކްލަބް ހައުސް" އެޕް ދިވެހީންގެ މެދުގައި މަގްބޫލު ކަން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.
Advertisement

ކްލަބްހައުސް އެޕަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެހެން އެޕްލިކޭޝަން ތަކާހިލާފަށް ހަމައެކަނި އަޑު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ އެޕެކެވެ. 

އެކި މައުލޫތަކަށް ތަފާތު ހޯލްތައް ހަދައިގެން ވާހަކަ ދެއްކޭ މިއެޕްލިކޭޝަން އެންމެގިނައިން ބޭނުން ކުރަމުންއަންނަނީ އައްޑޫ ސިޓީންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކި ކްލަބް ހައުސްގެ ދީނީ ގްރޫޕްތަކާއި އަންހެނުންގެ ގްރޫޕްތަކާއި، މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް އުފައްދާފައިވާ ގްރޫޕްތައް އެ ޕްލެޓްފޯމުން މިހާރު ފެނެއެވެ. 

ދުނިޔޭގައިވެސް ބާރަށޤ ހިނގަމުން އަންނަ މި އެޕްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ރަށުފެންވަރުގެ އަދި ސަރަހައްދީ ޕްލޭންތައް ހެދުމާމެދު އެކިމީހުން ހިޔާލު ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. 

your imageކްލަބްހައުސް އެޕް ގައި އައްޑޫ ގްރޫޕްތައް 

މި އެޕް އުފެއްދި ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ މިއީ އަޑުގެ ޒަރީއާއިން އާރައްޓެހިން ހޯދުމާއި، ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ތިބެގެންވެސް ވާހަކަދެއްކުމާ، ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމާއި،ރަހުމަތްތެރިކަން ބަދަހި ކުރުމަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ވަސީލަތެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ދާދި ފަހުން މި އެޕް ބޭނުންކުރަން ފެށި ނަމަވެސް ދުނިޔޭގައި މިއެޕް ބޭނުން ކޮށްގެން ބޮޑެތި ގްރޫޕްތައް ހަދާފައިވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
25%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
25%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް