ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް
މިރޭ 23:00 އިން ފަތިހު 04:00 މާލޭ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ފެންކެނޑޭނެ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
Share
މިރޭ 23:00 އިން ފަތިހު 04:00 އަށް މާލޭ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ފެން ކެނޑޭނެ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ބުނީ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ "ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިން ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފުލޫނިޔާ މަގުގައި ކުރިން އަޅާފައިވާ ފެން ހޮޅިއާއި މިހާރު އަލަށް އަޅާފައިވާ ފެންހޮޅި ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި، މިރޭ 23:00 އިން ފަތިހު 04:00 އަށް ފެނުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. 

މިރޭ ފެންކެޑޭނެ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެފައިވަނީ، އިއްޒުދީން މަގާއި ހަނދުވަރީ ހިނގުމާއި ދެމެދުން ފުލޫނިޔާ މަގުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކުން ނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް