ކިމް އާއި ކޯޓްނީ އަރްމީނިއާގެ އިސްވެރިންނާއެކު--
ކިމް އާއި ކޯޓްނީ އަރްމީނިއާގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކޮށްފި
Share
ކިމް ކާޑޭޝިއަން އާއި ކޯޓްނީ ކާޑޭޝިއަން އަރްމީނިއާގެ ރައީސް އަރްމެން ސަރްކިސިއާން އާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement
ކިމް ކާޑޭޝިއަން އާއި ކޯޓްނީ ކާޑޭޝިއަން އަރްމީނިއާގެ ރައީސް އަރްމެން ސަރްކިސިއާން އާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

އެ ބައްދަލުވުން އޮތީ އަރްމީނިއާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ކިމް އާއި ކޯޓްނީގެ ޝަރަފުގައި ވަނީ ރޭގަނޑުގެ ކެއުމެއް ބާއްވާފަ އެވެ.

އެ ދެ ތަރިންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައި ވާއިރު، ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގެ ޓުއާއެއްވެސް ވަނީ ދީފަ އެވެ. އަދި ހާއްސަ މާބޮނޑިތަކެއް ދީފައި ވެއެވެ.

އެ ހަފްލާއަށް ކިމް ހުރީ ކަޅު ކުލައިގެ ވެލްވެޓް ސޫޓެއް ލައިގެންނެވެ. ކޯޓްނީ ވެސް ހުރީ ކަޅު ސޫޓެއް ލައިގެންނެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ދަށުން ލައިގެން ހުރީ ހުދު ޓީޝާޓެކެވެ.

އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ކިމް ބުނީ އޭނާގެ ދަރިންނާއި، ދައްތައާއެކު އަރްމީނިއާއަށް ދެވުމުން ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމަށާއި، އެއީ އޭނާއަށް ވަރަށް ހާއްސަ ދަތުރެއް ކަމަށެވެ.

ކިމް އާއި އޭނާގެ ދައްތަމެންނަކީ އެމެރިކާއަށް އުފަން ބަޔެއް ނަމަވެސް، އެމީހުންގެ އާއިލާގެ ދަރިފަސްކޮޅު ނިސްބަތް ވަނީ އަރްމީނިއާ އަށެވެ.
0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް