ކޮވިޑްގައި މަރުވި މީހެއް ވަޅުލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދަނީ
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ
Share
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެ އިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

މިއަދު މަރުވެފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުން ގެންދިޔަ މީހެކެވެ. އޭނާ އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ކޮވިޑް ޖެހިގެން މިއަދު މީހަކު މަރުވުމުން ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 218 އަށް އަރާފައެވެ.

މިހާތަނަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖެ އިން މަރުވީ 201 ދިވެހިންނާއި 17 ބިދޭސީންނެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 76،188 އަށް އަރާފައެވެ. ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 73،340 އަށް އަރާފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން 218 މީހަކު ކޮވިޑްގައި މަރުވެފައިވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް