ރައީސް ސޯލިހު
ރައީސްގެ ޔޫއޭއީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
Share
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫ.އޭ.އީ)ގެ ދުބާއީއަށް ކުރެއްވި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު މެންދުރުފަހު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.
Advertisement

ރައީސް ސޯލިހު  ޔޫ.އޭ.އީގެ ދުބާއީއަށް ކުރައްވާ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގަތީ މިމަހުގެ 27 ވަނަދުވަހުއެވެ.

ޖޫން މަހު ފަހުކޮޅުވެސް ރައީސް ވަނީ ދުބާއީއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. އެފަހަރު ދަތުރު ކުރެއްވީ ރައީސް ސޯލިހްގެ ކޮއްކޯފުޅު އަހްމަދު މުހައްމަދު ސޯލިހް (އަހްމަދުބެ) އަވަހާރާވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. 

ރައީސް ސޯލިހުވަނީ ދާދިފަހުން ސްރީލަންކާއަށްވެސް ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް