ކެޕްޓަން ހަނާ(ކ) އަދި މޭޖަރ އާޒިމް(ވ)…
އެމްއެންޑީއެފް އިންފޮމޭޝަންގެ މަގާމުން އާޒިމް ވަކިކޮށް އެ މަގާމަށް ކެޕްޓަން ހަނާ
Share
އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މޭޖަ އިބްރާހިމް އާޒިމް އެ މަގާމުން ވަކިކޮށް، ކެޕްޓަން ހަނާ މުހައްމަދު އެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.
Advertisement

އެމްއެންޑީއެފް އިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މޭޖަ އާޒިމް އިބްރާހިމްގެ ބަދަލުގައި 11 އޯގަސްޓު 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކެޕްޓަން ހަނާ މުހައްމަދު އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާޒިމް މަގާމުން ވަކިކުރެއްވީ ކީއްވެ ކަމެއް އަދި އިއުލާނުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އާޒިމް ވެސް އަދި ވަކި ބަހެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

އެހެން ކަމުން އާޒިމް ދެން ހުންނާނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޮން މަގާމެއްގައި ކަމެއް ވެސް އަދި ނޭންގެއެވެ.

މީޑިއާތަކަށް ގާތްކަމެއް ބޭއްވި އާޒިމް މަގާމުން ވަކިކޮށް ކެޕްޓަން ހަނާ އެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރި އިރު އެއީ އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވި ފުރަތަމަ އަންހެން ސިފައިންގެ ކަނބަލެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް