އައްޑޫ ސިޓީ-
އައްޑޫގެ ދުވަސްވީ މީހަކު ބަލައިދޭނެ ދެފަރާތެއް ހޯދަނީ
Share
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ދިރިއުޅެމުންދާ 65 އަހަރުން މަތީގެ ބަލިމީހަކު އުޅޭނެ ތަނަކާއި އެމީހާ ބަލައިދޭނެ ދެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

 ކައުންސިލުން  ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ހިތަދޫ އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ ބަލިމީހަކު ދިރިއުޅޭނެ ތަނަކާއި، ބަލައިދޭނެ ދެ ފަރާތެއް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން މި މީހާ ބަލައި ދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަ މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން 6885753 އަށް ގުޅުއްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި އަންނަ މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ތަފްސީލް ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ. 

މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ. މީގެކުރިން ވެސް އެކައުންސިލުން ވަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ބަލައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް