އެމްޑީޕީ އޮފީސް----ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
އެމްޑީޕީގެ އޮފީސްތެރޭގައި މާރާމާރީ ހިންގައި މެމްބަރު މީކާއިލް މަންމަގެ ބޯ ފަޅާލައިފި
Share
އެމްޑީޕީގެ އޮފީސް ތެރޭގައި މިއަދު ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް ނަސީމްގެ މަންމަ މަރިޔަމް ޒުބައިރު (މަންދީ)ގެ ބޯ ފަޅާލައިފި އެވެ.
Advertisement

 ފުލުހުންގެ ބުނީ އެ އޮފީސް ތެރޭގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގައި މީހަކަށް އަނިޔާވި ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް މެންދުރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އަނިޔާވި މީހާ އަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. މި މާރާމާރީގައި މަންދީގެ އިތުރުން ކޭޝިއަރަކަށް އުޅޭ ފިރިހެނަކު ވެސް ޒަހަމްވެފައި ވެއެވެ. އެ ދެ މީހުންނަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ޗޭނުގަނޑަކުންނެވެ. 

ސީއެންއެމް އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިމާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި ކަމެއްގައެވެ.

މަންދީއަކީ އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގެ އިދާރީ ކަންކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް