ބެލް ބޮޓަމްގެ ޕޯސްޓަރެއްގައި އަކްޝޭ
އަކްޝޭގެ "ބެލް ބޮޓަމް" މާދަމާ އެމެޒޯން ޕްރައިމްއަށް!
Share
މިދިޔަ މަހު 19 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި އަކްޝޭ ކުމާރު ލީޑުރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" މާދަމާ އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯގައި ސްޓްރީމް ކުރަން ފަށާނެކަމަށް ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

އަކްޝޭ ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި އެ ފިލްމު އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އަށް މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އަންނާނެ ކަން ވަނީ މިހާރު އިއުލާނުވެސް ކޮށްފައެވެ.

"ބެލް ބޮޓަމް"ގައި އަކްޝޭއާ އެކު ފިލްމުގެ ކާސްޓްގައި ލާރާ ދައްތާ، ވާނީ ކަޕޫރް، ހުމާ ގްރޭޝީ އަދި އާދިލް ހުސައިން ފެނިގެން ދިޔަ އެވެ.

އެ ފިލްމަކީ އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިންދިރާ ގާންދީގެ ދައުރުގައި މަތިންދާބޯޓް ހައިޖެކްކުރުމުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ސްޕައި ތުރިލާ ފިލްމެކެވެ.

"ބެލް ބޮޓަމް" ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވަނީ ރަންޖީތު ތިވާރީ އެވެ. އެ ފިލްމަށް ފަހު އަކްޝޭ ވަނީ ހަމަ ރަންޖީތުގެ އިތުރު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ސިންޑްރެއްލާ" ގެ ޝޫޓިން ފަށާފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް