ކަނޑުގަދަ ދުވަހެއް--
މިއަދު މިހާތަނަށް ބޯޓު އުރުމުގެ 2 ހާދިސާ
Share
މިއަދު މިހާތަނަށް ދެ ބޯޓު އުރުމުގެ ހާދިސާ ހިނގައިފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް)އިން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ މިއަދު މިހާތަނަށް ދެ ޓަގް ބޯޓެއް އުރުމުގެ ދެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަދު 9:52 ހާއިރު "މެރީނާ-1301" ކިޔާ ޓަގް ބޯޓެއް ފޭދޫ ފިނޮޅު ފަރުމައްޗަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެއެވެ. އެ ބޯޓުގައި ތިބީ އިންޑޮނޭޝިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ނުވަ ފަޅުވެރިން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ދެ ވަނަ އުރުނު ބޯޓު އުރިފައިވަނީ މިއަދު 9:35 ހާއިރު ވިލިނގިލި ފަރުމައްޗަށެވެ. "ޓަރާންސްޕޯޓް ފިއުލް-09" ނަމަކަށް ކިޔާ އެ ބޯޓު ފަރަށް އެރި އިރު އޭގައި ސްރިލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ދެ މީހުން ތިބިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެއެވެ.

 އެގޮތުން ޓަރާންސްޕޯޓް ފިއުލް-09 ބޯޓު މިހާރު ފުން ކުރެވިފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް