މެސީ ޕީއެސްޖީ- ބްރޫޖު މެޗުގެ ތެރެއިން
މެސީއާއެކުވެސް ޕީއެސްޖީ މޮޅެއް ނުވި
Share
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީއަށް މެސީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު އެއްވަރު ވެއްޖެއެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މެސީގެ ޕީއެސްޖީ އެއްވަރުވީ ބެލްޖިއަމްގެ ބްރޫޖާ ދެކޮޅަށް ކުޅެއެވެ.
Advertisement

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދުމަށް އަމާޒުކޮށް ޕީއެސްޖީން މެސީ ގެނެސްގެން، މިއީ ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މި މެޗުން ޕީއެސްޖީ އެއްވަރުވީ އެއް ލަނޑު އެއް ލަނޑުންނެވެ. މެޗުގެ ފަނަރަވަނަ މިނިޓުގައި ޕީއެސްޖީން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދިނަމަވެސް ބުރޫޖުން ފަހުން ލަނޑެއް ޖަހައި މެޗު އެއްވަރުކުރީއެވެ.

ޕީއެސްޖީގެ ލަނޑު ހެރޭރާ ޖެހިއިރު، ބުރޫޖުން އެއްވަރު ކުރީ ހަންސް ވަނަކެންއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް