މޯލްޑިވިއަން--
މާފަރުން ނިއުދިއްލީއަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ފަށަނީ
Share
ނ. މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީ އަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

މޯލްޑިއަނުން ބުނިގޮތުގައި މާފަރު އެއާޕޯޓުން ދިއްލީ އަށް ދަތުރުތައް ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ މި ދަތުރުތައް ވާނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތައް ފަހު ގައުމީ އެއާލައިނުން ފަށާ ފުރަތަމަ އިންޓަނޭޝަނަލް ދަތުރު ތަކަށެވެ.

ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހު މާފަރުން ދިއްލީއަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އެ ދަތުރުތައް ކުރާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތީގެ އިތުރުން ހޮނިހިރު ގައެވެ.

ދަތުރުތައް ފަށަން ހުޅުވާލުމާއެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓް އޮފީސްތަކުންނާއި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޓިކެޓް ގަންނަން ލިބޭނެ އިރު މާފަރުން ދިއްލީއަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 285 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށެވެ. އަދި ނިއުދިއްލީން މާފަރަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ވިއްކުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 312 ޑޮލަރަށެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް