ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް-
މިއުޅެނީ ފުޓްބޯޅަ ފޯރިނަގަން، ނާޗަރަންގީ ކުޅޭކަށް ނޫން: މަހްލޫފް
Share
އުޅެނީ ފުޓްބޯޅަ ފޯރި ނަގަން ކަމަށާއި ނާޗަރަންގީ ކުޅޭކަށް ނޫން ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

މަހްލޫފް މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ މިރޭ އޮތް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ރާއްޖެއާ އިންޑިއާ ވާދަކުރާ މެޗުގެ ފޯރި އިތުރު ކުރަންކަމަށް ބުނެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި މިއުޒިކް ޝޯ އެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވައިފައިވާތީ ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ފާޑުކިޔަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައެެވެ. 

އެކަމަށް ރައްދުދެއްވަމުން މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ މިރޭ ބޮޑު ސްކްރީންގައި މެޗު ބެލުމާއެކު ކުރިއަށްގެންދަން ރާވާފައިވަނީ ބޮޑުބެރު ކަމަށެވެ. 

"އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ ފުޓުބޯޅަ ފޯރިނަގާށެވެ، ނާޗަރަންގީ ކުޅޭކަށްނޫނެވެ. ދަނޑުގަ ބޮޑުބެރާއެކު ނަގާފޯރި ކާނިވާ ސަރަހައްދުން މެޗުބަލާ ސަޕޯޓަރުންނާއި ހަމައަށް ގެންގޮސްދިނުމަށެވެ". ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް

އަންގާރަ ދުވަހު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހު ހަވީރުން ފެށިގެން ކާނިވަލުގަ މެޗު ބެލުން އަދި މިޔުޒިކް ޝޯވް ގެންދަން ރޭވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ މެޗުން މޮޅުވެއްޖެނަމަ ފައިނަލް މެޗާ ހަމަޔަށް ކޮންމެ ރެޔަކު ޝޯވް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް މަހްލޫފް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް