ނޭޕާލް ޓީމުގެ ކޯޗު
ސާފުގެ ފައިނަލަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޭޕާލް
Share
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޭޕާލުން ޖާޣަ ހޯދައިފިއެވެ. ނޭޕާލް ފައިނަލަށް ދިޔައީ ބަންގްލަދޭޝްއާ މިއަދު އެއްވަރުކޮށް ޖުމްލަ ހަތް ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ.
Advertisement

މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ނޭޕާލާ ވާދަކުރާނެ ޓީމެއް އެނގޭނީ މިރޭ ރާއްޖެއާ އިންޑިޔާ ކުޅޭ މެޗުގެ ނަތީޖާއިންނެވެ. ލީގު ބުރުގެ ފަހު މެޗުގައި މިރޭ ރާއްޖެއާ އިންޑިޔާ ވާދަކުރާ މެޗު އެއްވަރު ކޮށްލައިގެންވެސް ރާއްޖެއަށް ފައިނަލަށް ދެވޭނެއެވެ. އެކަމަކު ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ހޯދުމަށް އިންޑިޔާއަށް އޮތް ހަމަ އެކަނި މަގަކީ ރާއްޖެ ބަލިކުރުމުވެ. 

މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖާގަ ހޯދި ނޭޕާލުންވަނީ އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖެ ބަލިކޮށްފައެެވެ. އެއީވެސް އެ ޓީމުގެ ތާރީޚުގައި ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް