އިންޑިއާ ޓީމުގެ ކޯޗު ސްޓިމަކް އައިގޯރ
ރަތް ކާޑަކާއިއެކު އިންޑިއާ ޓީމުގެ ކޯޗު ދަނޑުން ބޭރުކޮށްފި
Share
ރަތް ކާނޑަކާއިއެކު އިންޑިއާ ޓީމުގެ ކޯޗު ސްޓިމަކް އައިގޯރ ދަނޑުން ބޭރުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އޭނާ އަށް މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ރީދޫ ކާނޑު ދައްކާފައެވެ. މިފަހަރު ރީދޫ ކާނޑަކާއިއެކު ރަތް ކާނޑެއް ދެއްކުމަށްފަހު ދަނޑުން ފޮނުވާލުމުން އޭނާއަށް ދެން މި މުބާރާތުގެ އެއްވެސް މެޗެއްގައި ޓީމާއިއެކު ދަނޑުގައި ނުހުރެވޭނެއެވެ. 

އިންޑިއާ ޓީމުގެ ކޯޗަށް ރަތް ކާނޑެއް ދައްކާ ފޮނުވާލިއިރު، މިވަގުތު 1-3 ލަނޑުގެ ލީޑަކާއިއެކު އިންޑިއާ ޓީމު އޮތީ ފައިނަލުގެ އުންމީދު އާ ކޮށްފައެވެ. 

56%
ކަމުގޮސްފި
33%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
11%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް