3 ޖުލައި 2020، މާލެ، ރޭޕް އަދި ޖިންސީ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ވޮއިސް އޮފް ޗިލްޑްރަން އިން އިސްނަގައިގެން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ؛ ވަން އޮންލައިން
19 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ
Share
ނަވާރަ އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.
Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ ރޭ 01:30 ހާއިރު 19 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން 19 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ރޭ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. 

އެ މައްސަލަ މިހާރު ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް