ޝާހިދު ކަޕޫރު--
ވަތަނީ ފިލްމު “ބުލް” އަށް ޝާހިދު ރެޑީ!
Share
ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު އަދިތިޔާ ނިންބާލްކަރް ގެނެސްދޭން ނިންމި ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލަށް ކުޅަދާނަ އެކްޓަރު ޝާހިދު ކަޕޫރު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.
Advertisement

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޝާހިދު ވަނީ މިހާރު އެ ފިލްމަށް ސޮއިވެސް ކޮށްފައެވެ.

ހަގީގީ ހާދިސާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ “ބުލް”އަކީ އިންޑިއާގެ ވައިގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕެރަޓްރޫޕަރުންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެކެވެ.

އަސީމް އަރޯރާ އާއި ޕަރްވީޒް ޝައިހްގެ ސްކްރީން ޕްލޭއަކަށް އެ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަނީ ބުޝަން ކުމާރުގެ ޓީ ސީރީޒުންނެވެ.

ފިލްމުގެ ޝޫޓިންގެ މަރުހަލާއަށް ޓީމުން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ފިލްމާއި ބެހޭ މާގިނަ ތަފްސީލްތަކެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ޝާހިދު ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެންނާނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރުމަހު ރިލީޒްކުރާ “ޖާޒީ” އިންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް