މި ފީޗާ އަދި ލިބޭނީ ހަމައެކަނި އެންޑްރޯއިޑަށް——
ހިލޭ ނެޓްފްލިކްސްއިން ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެވޭގޮތް ހަދައިފި
Share
ނެޓްފްލިކްސްއިން ހިލޭ ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެވޭގޮތް ހަދަން އުޅޭކަން އޮތީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އިއުލާންކޮށްފައެވެ.
Advertisement

އޭގެ ފަހުން މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ޕޮލެންޑްގެ ކަސްޓަމަރުންތަކެއްގެ މެދުގައި އެ ފީޗާ ޓެސްޓުކުރިއެވެ. 

މިހާރު ނެޓްފިލިކްސްއިން އެކަން ކުރެވޭ ގޮތް ހެދިއިރު ގޭމްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ގޭމްތައް އެ ބަޔަކު ކުޅެން ބޭނުންވާ ބަހުރުވައަކަށް ޕްރޮފައިލުން ސެޓްކޮށްލެވެއެވެ. ބައެއް ގޭމްތައް އޮފްލައިންކޮށް ވެސް ކުޅެވޭނެ އެވެ.

ނެޓްފްލިކްސް އިން ފުރަތަމަ ލޯންޗްކުރި ގޭމްތައް

  1. ސްޓްރޭންޖަ ތިންގްސް 1984
  2. ސްޓްރޭންޖަ ތިންގްސް ދަ ގޭމް
  3. ޝޫޓިން ހޯޕްސް
  4. ކާޑް ބްލާސްޓް 
  5. ޓީޓަ އަޕް 

މީގެ އިތުރުންވެސް އިތުރު ގޭމްތަކެއް ފަހުން އަދި ލޯންޗުކުރާނެކަމަށް ނެޓްފްލިކްސްއިން ބުނެއެވެ. ނަމަަވެސް މި ފީޗާ އަދި ލިބޭނީ ހަމައެކަނި އެންޑްރޯއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް