މިރޭ ހުޅުވާ ފެންއަރުވާ ވަޑާން——
ރާއްޖޭގައި ހެދި އެންމެ ބޮޑު ފެންއަރުވާ ވަޑާން މިރޭ ހުޅުވަނީ
Share
ހުޅުމާލެ ސެންޓަރަލް ޕާކުގައި ހަދަން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދޭ އެންމެ ބޮޑު ފެންއަރުވާ ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ނިމި، މިރޭ ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

މި ފެންއަރުވާ ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި އޮތީ ތުރުކީގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ "އަލްކޭ އިންސާތު ސަނައީ ވެ ޓިކަރެޓް އޭއެސް" އާއެވެ. މި މަސައްކަތް ނިމި މިރޭ ހުޅުވަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ފެންއަރުވާ ވަޑާން ހުޅުވުމަށް ބާއްވާ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ މިރޭ 20:30 ގައެވެ.

ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ހުޅުވާ މި ފެން އަރުވާ ވަޑާމަކީ އިންޓެރެކްޓިވް ވޯޓަ ފައުންޓެއެކެވެ. އެކި ކުލަތަކުން ދިއްލޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މި މިއުޒިކަލް ފައުންޓެން އިން އެ ޕާކުގެ ފުރިހަމަކަން އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައިވެސް މިއުޒިކަލް ފައުންޓެންއެއް ތަރައްގީކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ފައުންޓެން މިހާރު ބޭނުމެއް ނުކުރެއެވެ. 

46%
ކަމުގޮސްފި
12%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
31%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
12%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް