އޮސްޓްރޭލިއާ ކުޅުންތެރިން ޓްރޮފީއާއެކު
ޓީޓުވެންޓީ ޗެމްޕިއަންކަޕް އޮސްޓްރޭލިއާއަށް
Share
ޓީޓުވެންޓީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަޕް އޮސްޓްރޭލިއާއިން ހޯދައިފިއެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލުގައި ނިއުޒިލޭންޑް ބަލިކޮށްގެނެވެ.
Advertisement

އޮސްޓްރޭލިއާއާ ނިއުޒިލަންޑް އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު ފައިނަލުން އޮސްޓްރޭލިއާ މޮޅުވީ އަށް ވިކެޓުންނެވެ. މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ކުޅެން އެރި ނިއުޒިލަންޑަށް ވިހި އޯވަރުން ހެދުނީ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ ލަނޑެވެ. ނިއުޒިލަންޑުގެ ކެން ވިލިއަމް އަށްޑިހަ ފަސް ލަނޑު ހެދިއެވެ.

ޖަވާބުގައި ކުޅެން ނުކުތް އޮސްޓްރޭލިއާއިން ވިހި އޯވަރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޗޭސްކޮށް ނިއުޒިލަންޑްގެ ސްކޯ އަތުލިއެވެ. އެއާއި އެކު އޮސްޓްރޭލިއާއަށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނީއެވެ. މިއީ އޮސްޓްރޭލިއާއިން ޓީޓުވެންޓީ ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބު ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް