އެމްޕީއެލްގެ ބައްދަލުވުން——
ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން ފަތުރުވެރިން ގެންނަ އުޅަނދުތަކުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރަނީ
Share
ރާއްޖެ އަށް ކަނޑުމަގުން ޓޫރިސްޓުން ގެންނަ އުޅަނދު ފަހަރަށް ދެވޭ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޔޮޓް އޭޖެންޓްސް (މާޔާ)ގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާއި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓަޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ސީނިއަ މެނޭޖްމަންޓުން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

މި ބައްދަލުވުމުގައި، މަޔާ އިން ވަނީ ރާއްޖެ އަށް ކްރޫސްލައިނާތަކާއި ޔޮޓުތައް ގެންނަން އޭޖެންޓުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، މި ވަގުތު އެ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. 

އަދި އެމްޕީއެލް އިން ވަނީ އެ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ހިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކުންފުނީގެ ހިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭންތަކުގެ މައުލޫމާތުތައް މާޔާއާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. 

އެމްޕީއެލް ހެޑް އޮފީހުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި، މާޔާގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާ އެމްޕީއެލްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކުރީ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ އާއި ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ އަދި ކުންފުނީގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް