ads
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު/ އަދި އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު މެމްބަރުކަންވެސް ނިއުމާ ދަނީ ފުރަމުން---
އެލްޖީއޭގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ނިއުމާ
ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އެ ބޯޑުގެ މެންބަރު ފާތިމަތު ނިއުމާ އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

މިނިސްޓަ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަގެ ޑެޕިއުޓީ މިިނިސްޓަރުގެ މަގާމު ވެސް ފުރުއްވަމުންދާ ނިއުމާ އެލްޖީއޭގެ ނައިބު ރައީސްއަކަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާކަން ހާމަކުރީ އިއްުޔެ އެލްޖޭއޭއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ. 

އެ އޮތޯރަޓީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރަނީ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މީހެކެވެ. އެލްޖީއޭގެ ރައީސަކަށް ހުންނަވަނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެވެ. 

ފަސް އަހަރުގެ ދައުރެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެލްޖީއޭގެ ބޯޑުގައި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރައްވާ ވަޒީރަކާއި ޖެންޑާ އިކުއަލިޓީގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އަންހެން މެމްބަރަކާއި ގަވަނަންސް ނުވަތަ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މެމްބަރަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ މެމްބަރެއް ހިމެނެން ޖެހެ އެވެ.

އަދި ގާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާއެކު އެލްޖީއޭގެ ބޯޑުގައި ސިޓީ ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކާއި ރަށު ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރެއް އަދި، އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސުންގެ ތެރެއިން މެންބަރެއް އިންނަވަން ޖެހެއެވެ.

އެލްޖީއޭގެ ބޯޑުގައި އިތުރަށް ހިމެނެނީ:

  1. ފާތިމަތު އަފްޝަން ލަތީފް (ސީއީއޯ)
  2. އައިޝަތު ޒީނާ އަލީ(މެންބަރު)
  3. އަޒްހާ ޒަމީރު (މެންބަރު)
  4. އަހްމަދު ޝަރީފު (މެންބަރު)
  5. ހުސައިން ޔާމީން މުހައްމަދު (މެންބަރު)
  6. ކ.އަތޮޅު ރައީސް މުހައްމަދު ނިމާލް (އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސުން ތަމްސީލު ކުރާ މެންބަރު)
  7. ފުވަމުއްލައް ސިޓީގެ މޭޔަރު އިސްމާއިލް ރަފީގު (މޭޔަރުން ތަމްސީލު ކުރާ މެންބަރު)
0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް