ރ. މަޑުއްވަރީގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން
ކުޑަކުއްޖަކާ ކައިވެނި ކުރިމީހަކާއި، އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ ހައްޔަރުކޮށްފި
Share
އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުޑަކުއްޖަކާ ކައިވެނި ކުރިމީހަކާއި، އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ ފުވައްމުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 39 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި، 35 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށެވެ. 

ހައްޔަރުކުރި އަންހެން 35 އަހަރުގެ އަންހެން މީއާއަކީ އެ ކުއްޖާގެ މަންމައެވެ. މަންމަ ހައްޔަރު ކުރީ ދަރިފުޅާމެދު އިހުމާލު ވެފައިވާތީއެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ފިރިހެން މީހާއަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް ކުޑަ ކުއްޖާއާ މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގިކަމުގެ ރެކޯޑު އޮންނަ މީހެއްކަމަށެވެ. 

ދެ މީހުން ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިމަހު 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

17%
ކަމުގޮސްފި
17%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
67%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް