ކަރަން އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އުދިތީ---
ކައިވެނި ކުރާކަށް އަދި ވިސްނުމެއް ނެތް: ކަރަން ވާހީ
Share
ކުޅަދާނަ އެކްޓަރު ކަރަން ވާހީ ކައިވެނި ކުރަން އަދި ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

ކަރަން އާއި އެނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އުދިތީ ސިންގް ވަރަށް އަވަހަށް ކައިވެނިކުރަން އުޅޭކަމަށް ވަނީ އަޑުތައް އަރާފައެވެ. ނަމަވެސް ދާދި ފަހުން އިންޑިއާގެ ނޫހަކަށް ދިން އިންޓަވުއެެއްގައި ކަރަން އެކަން ދޮގުކޮށްފައިވާއިރު ކަރަން ބުނީ އަދި އެހާ އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަން ޕްލޭން ކޯށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

 
 

View this post on Instagram

 
UK in UK 😋 #london @uditisinghh

A post shared by  Karan Wahi 💜 (@karanwahi) on

މިދިޔަ އަހަރު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނު ކަރަން އާއި އުދިޔީ މިހާރު އަންނަނީ ލަންޑަނުގައި އެކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ. 

ކަރަން އަކީ ގިނަބައެއްގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ ފަންނާނެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ޓީވީ ޝޯތަކުގެ އިތުރުން ބޮލީވުޑުގެ ބައެއް ފިލްމުތަކުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން "ދާވަތު އީ އިންގް" އާއި "ހޭޓް ސްޓޯރީ 4" އިން ވެސް ކަރަން ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. ކަރަން އަކީ އެކްޓަރެއްގެ އިތުރުން ހޯސްޓެއް ވެސް މެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް