ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި 76 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
Share
ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި 76 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ދެކުނު ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގައި ހިމެނޭ ރަށެއްގައި ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި 76 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރު 01:00 ގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންކަމަށް ވެސް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

އަދި މިމައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންގެންދާކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ނުހަނު ފަހުން ވަނީ އުމުރުން ދެ އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެކުއްޖާގެ ކާފަ އަދި މުނި ކާފަ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެކުއްޖާއަށް އިހުމާލުވި މައްސަލައިގައި އެކުއްޖާގެ ބައްޕަ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް