ދިވެހި ވޮލީ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން
ފިރިހެން ޓީމުވެސް ފަހު މެޗުންވެސް ބަލިވެއްޖެ
Share
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގައި ދިވެހި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުން ކުޅުނު ފަހު މެޗުންވެސް ބަލިވެއްޖެއެވެ. ފަހު މެޗުގައި ރާއްޖެ މިއަދު ބަލިވީ ލަންކާ އަތުންނެވެ.
Advertisement

ލަންކާއާ ރާއްޖެ މިއަދު ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވީ ތިން ސެޓު އެއް ސެޓުންނެވެ. މި މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ދިވެހި ޓީމުންވަނީ މާލޭގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއްވެސް ކުޅެފައެވެ.

ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުގައި ދިވެހި ފިރިހެން ޓީމުން ކުރިން ކުޅުނު ތިން މެޗުވެސްވަނީ ބަލިވެފައެވެ. އެއީ ނޭޕާލު، އުޒްބަކިސްތާނު އަދި ބަންގްލަދޭޝް އަތުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް