ސެނެގާލުގެ މާނޭ ތަށްޓާއި އެކު
އެފްރިކާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސެނެގާލަށް
Share
ޕެނަލްޓީ ޖަހައި މިސްރު ބަލިކޮށް އެފްރިކާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސެނެގާލުން ހޯދައިފިއެވެ. މިއީ ސެނެގާލުން މި މުބާރާތް ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
Advertisement

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗު ސެނެގާލުން ކާމިޔާބުކުރީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ހަތަރު ލަނޑު ދެ ލަނޑުންނެވެ. ކެމަރޫންގެ އޮލެމްބޭ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހަން ޖެހުނީ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައިވެސް ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހުމުންނެވެ. 

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-2 އިން މިސްރު ބަލިކޮށް ސެނެގާލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެފްރިކާގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ. ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ސެނެގާލްވަނީ ދެހާސް ނަވާރަވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުގައި އަލްޖީރިއާ އަތުން ޕެނަލްޓީން ބަލިވެފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް