އަނަންޔާގެ ހެދުން އެޅުން ކަމުދޭތަ؟
Share
ބޮލީވުޑުގެ ބަތަލު ޗަންކީ ޕާންޑޭގެ ދަރިފުޅު، އަނަންޔާ ޕާންޑޭ މިދުވަސްކޮޅު ވަރަށް ތަފާތު ހެދުންތަކެއް ލާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އަނަންޔާ ހިއްސާކުރަމުން އަންނަ ފޮޓޯތަކުން އޭނާ ފެނިގެންދަނީ ވަރަށް ތަފާތު ޑިޒައިންތަކެއްގެ ހެދުން އަޅާފައިހުރި މަންޒަރެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ އޭނާގެ ހެދުން އެޅުން ކަމުގޮސްފައެވެ.

 
 

View this post on Instagram

 
24 hours online 🤪

A post shared by  Ananya 💛💫 (@ananyapanday) on

 

"ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2" އިން އަނަންޔާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި އިރު އޭނާ ފަހުން ފެނިގެން ދާނީ "ޕަތީ ޕަތްނީ އޯރް ވޯ" އިންނެވެ. އެ ފިލްމުގައި އޭނާ ފެނިގެންދިޔައީ ސެކެޓަރީއެއްގެ ރޯލުންނެވެ.

އޭނާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ "ކާލީ ޕީލީ" އިންނެވެ. އެފިލްމުގައި އެނާ އާއެކު ފެނިގެންދާނީ އިޝާން ކައްޓާރުއެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް