ޕަންޖާބު އަދި ބެންގަލޯރ މެޗުގެ ތެރެއިން
މުމްބާއީ އަދި ބެންގަލޯރ ބަލިވެއްޖެ
Share
އައިޕީއެލްގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުތަކުން މުމްބާއީ އިންޑިއަންސް އަދި ރޯޔަލް ޗެލަންޖަރސް ބެންގަލޯރ ބަލިވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

އާދިއްތަ ދުވަހު މެންދުރު ފަހު ކުޅުނު މެޗުން މުމްބާއީ އިންޑިއަންސް ބަލިވީ ދެއްލީ ކެޕިޓަލްސްއާ ވާދަކޮށެވެ. މި މެޗުން ދެއްލީ ކެޕިޓަލްސް މޮޅުވީ ހަތަރު ވިކެޓުންނެވެ.

ވިރާތް ކޯލީގެ ރޯޔަލް ޗެލެންޖަރސް ބެންގަލޯރ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބަލިވީ ޕަންޖާބް ކިންގްސް އަތުންނެވެ. މި މެޗު ޕަންޖާބުން ކާމިޔާބުކުރީ ފަސް ވިކެޓުންނެވެ.

އައިޕީއެލްގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ އައިޕީއެލްއަށް މުޅިން އާ ދެ ޓީމުކަމަށްވާ ގުޖްރާތް ޓައިޓަންސްއާ ލަކްނޯ ސުޕަރ ޖަޔަންޓްސްއެވެ. މި މެޗު ފެށޭނީ ރާއްޖޭ ގަޑިން މިރޭ ހަތެއް ޖަހާއިރުއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް