ރާޖަސްތާނު ކުޅުންތެރިން
މުމްބާއީ އިންޑިއަންސް ދެވަނަ މެޗުންވެސް ބަލިވެއްޖެ
Share
އިންޑިއަން ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މުމްބާއީ އިންޑިއަންސް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުންވެސް ބަލިވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

އައިޕީއެލްގައި މުމްބާއީ މިއަދުވަނީ ރާޖަސްތާން ރޯޔަލްސް އަތުން ބަލިވެފައެވެ. މި މެޗުން ރާޖަސްތާނު މޮޅުވީ ތޭވީސް ލަނޑުންނެވެ. މި މެޗުގައި ޓޮސް ދިމާވީ މުމްބާއީއަށެވެ. އެ ޓީމުން ބޭނުންވީ ފުރަތަމަ އުކާށެވެ. ރާޖަސްތާނު ކުޅެން އަރައި އެ ޓީމުންވަނީ ވިހި އޯވަރަށް އަށް ވިކެޓުން ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިން ލަނޑު ހަދާފައެވެ.

ޖަވާބުގައި ކުޅެން ނުކުތް މުމްބާއީއަށް ވިހި އޯވަރުން ހެދުނީ އަށް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ލަނޑެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް