މޫސުން ގޯސްވާތީ 12 އަތޮޅަކަށް ހުދު ސަމާލު ވަނީ ނެރެފަ- ފޮޓޯ ސީއެންއެން
މޫސުން ގޯސްވާތީ ސަމާލުވާން އަންގައިފި
Share
މިހާރު ރާޢްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ އާއި ގުޅިގެން މޫސް ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން އިލްތިމާށްކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ މި ވިއްސާރައިގައި 19 މޭލާއި 45 މޭލަށް ވައިގަދަ ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ކަނޑުދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގައި ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. 

މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ފަތިހު 4:30 ފެށިގެން ހެނދުނު 10 އަކަށް 12 އަތޮޅަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފަ އެވެ. 

ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ނ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ. އަތޮޅާއި ހަމައަށެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް