އަލިފާން ނިއްވުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން----ފޮޓޯ:ސީއެންއެމް
މާލޭ ގަރާޖެއްގައި އަނެއްކާ ވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
Share
މާލޭ ގަރާޖެއްގައި އަނެއްކާވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.
Advertisement

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، މިރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅެނީ އިސްކަންދަރު މަގުގައި ހުރި ގަރާޖެއްގައި ކަމަށެވެ. 

ގަރާޖުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ރޯވެ އަދަމުންދަނީ ގަރާޖުތެރޭ އޮތް ކާރެއްގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ. އެ އަލިފާންގަނޑު މިހާރު ނިއްވާލާފައިވާއިރު، ރޯވި ކާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ.

your imageރޯވި ކާރު---

ސައިކަލަކަށް ޕެޓްރޯލު އަޅަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގ. ނިއު ކޮލަންމިއާ އާ އިންވެގެންހުރި ގަރާޖެއްގައި މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެތެރޭގައިވެސް ވަނީ ރޯވެފައެވެ. އެ ގަރާޖުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އަލިފާން ހިފާ ގަރާޖަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް