ދިވެހި އަންހެން ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިން
އަންހެން ޓީޓީ ޓީމަށް ލޯ މެޑަލް
Share
މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޖޫނިއާ އަދި ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުން ދިވެހިރާއްޖެ ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.
Advertisement

ދިވެހި އަންހެން ޓީމަށް ލޯ މެޑަލް ލިބުނީ، ޖޫނިއާ ބައިގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ލަންކާއާ ވާދަކޮށް ތިން ސެޓު ދެ ސެޓުން މެޗު ގެއްލުމުންނެވެ. ކެޑޭޓް ކެޓެގަރީގައި ސެމީން ރާއްޖެ ބަލިވީ އިންޑިއާ އަތުން ތިން ސެޓުންނެވެ. 

މި މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ ބައިގެ އަންހެން ޓީމު ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާނީ ރާއްޖެ އަތުން މޮޅުވި ލަންކާއާ، ޕާކިސްތާނު އަތުން މޮޅުވި އިންޑީޔާއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް