ޓްރެފިކް ފުލުހުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
24 ސައިކަލެއް ނައްތާލުމުގެ ކުރިން ހަވާލުވުމަށް އަންގައިފި
Share
އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެވިފައިވާ 24 ސައިކަލެއް ނައްތާލުމުގެ ކުރިން އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން ހަވާލުވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.
Advertisement

ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެވިފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން 24 ސައިކަލެއް އޭގެ ވެރިފަރާތުން ހަވާލުވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 60 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބެލުމަށްފަހު މި ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތައް އެތަކެތި ނައްތައިލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ވެހިކަލްތަކުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓުގައިވެސް ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފައެވެ. އަދި މިކަމާއިބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ވާނަމަ ފުލުހުންނާއި ގުޅައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްވެސް ވަނީ އެދިފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް