ރަންބީރާ އާލިއާ
އާލިއާ އެކު ކައިވެނި ކުރިއަށްދާގޮތް ރަންބީރުގެ ދުލުން
Share
ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ކައިވެނީގެ ގޮށް ޖެހުނީ އޭޕްރީލް 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
Advertisement

ރަންބީރާ އާލިއާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނީ، ކަރަންޖޯހަރުގެ "ބަހާމަސްތްރާ" ކިޔާ ފިލްމެއް ކުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. މި ފިލްމު އަދި ރިލީޒް އެއް ނުކުރެއެވެ. 

ނަމަވެސް މި ދެ މީހުން ކައިވެނި ކުރީ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ ފަސް އަަހަރު ދުވަސް ވީ ފަހުންނެވެ.

ދެމީހުންގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަށް ދައުވަތު ދީފައިވަނީ ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 50 މީހުންނަށެވެ.

"ދެމީހުން އެއްކޮށް އުޅުނަސް މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނުފެނޭ. ކުރިން ވެސް ފަސް އަހަރު އެއްކޮށް އުޅުނީމަ،" -ރަންބީރު-

ރަންބީރު ބުނީ އޭނާ އާލިއާ އާއި ކައިވެނި ކުރި ދުވަސް ނޫން އަނެއް ދުވަހުވެސް ދެމީހުން ވެސް ނުކުތީ މަސައްކަތަށް ކަމަށެވެ.   

ހޮލީވުޑަށް ދިއުމުގެ ހުވަފެން ދެކެންތޯ ސުވާލުކުރުމުން ރަންބީރު ބުނީ އޭނާ އެ ހުވަފެން ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.  

 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް