ފޮޓޯ: ބީބީސި
ސްޓެޗޫ އޮފް ލިބަޓީއަށް ހެދިގެން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރު
Share
ސްޓެޗޫ އޮފް ލިބަޓީއަށް ހެދިގެން ހެދުން އަޅައިގެން ކޯޓަށް ދިޔަ އަންހެނެއް އެމެރިކާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

މި މީހާ ހައްޔަރު ކުރީ ހަމަަ އެގޮތަށް ހެދުން އަޅައިގެން ގޮސް ކޯޓު ކުރިމަތީ މުޒާހަރާ ކުރި އަންހެނެއްގެ ދިފާއީ ހެެއްކެެއްގެ ގޮތުން ދިޔައިރު ވެސް ހަމަ ސްޓެޗޫ އޮފް ލިބަޓިހެން ހެދުން އަޅައިގެން ދިއުމުންްނެވެ. 

އެންމެ ފުރަތަމަ މިގޮތަށް ހެދުން އަޅަައިގެން މުޒާހަރާ ކުރަން ދިޔައީ  ސޭމް ރައިންސީ ކިޔާ މީހެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ "ފްރީޑަމް" ޖަހާފައި އިން ބޯޑެއް ހިފައިގެން ކޯޓު ކުރިމަތީގައި ހުރުމުންނެވެ. 

ސޭމްގެ ދިފާއުގައި 60 މީހުން ކޯޓަށް ހެކިބަސް ދޭން ދިޔަ އެވެ. ނަމަވެސް ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ފުލުހުންް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.  

33%
ކަމުގޮސްފި
33%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
33%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް