ވެލެންސިޔާ- އީގަލްސް ފުރަތަމަ ބުރުގެ މެޗުގެ ތެރެއިން
ވެލެންސިޔާ ބަލިކޮށް އީގަލްސް ކުރިއަށް
Share
ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކްލަބު ވެލެންސިޔާ ބަލިކޮށް، އީގަލްސްއިން އެއްވަނައިގަ އޮތް މާޒިޔާއާ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

ރޭ އީގަލްސްއާ ވެލެންސިޔާ ކުޅުނު މެޗުން އީގަލްސް މޮޅުވީ ތިން ލަނޑު އެއް ލަނޑުންނެވެ. މިއީ އީގަލްސްގެ ކޯޗުކަމާ މުހައްމަދު އާތިފް ހަވާލުވެ އެ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އާތީ އީގަލްސްއާ ހަވާލުވީ މި ފަހުން އޭދަފުށްޓަށް ކޯޗު ކޮށްދިނުމަށް ފަހުއެވެ.

ވެލެންސިޔާ މެޗުން މޮޅުވެ އީގަލްސްވަނީ ތޭރަ މެޗުން އެއް ތިރީސް ޕޮއިންޓް ހޯދާފައެވެ. އެއް ތިރީސް ޕޮއިންޓާއެކު އީގަލްސް އޮތީ ދެވަނައިގައެވެ. އެއްވަނައިގަ މާޒިޔާ އޮތީ ތެއްތިރީސް ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް