މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވާ އާދިލް..
ކައިވެނިކުރަން ދެކޮޅު ހެދުމުން އަންހެން ކުއްޖާ މަރާލައިފި
Share
ކައިވެނި ކުރަން ދެކޮޅު ހެދުމުން އަންހެން ކުއްޖާ މަރާލި ފިރިހެނަކު ދަންޖައްސައި މަރާލާ މަންޒަރު ވީޑިއޯކޮށް ޓީވީ ތަކުން ދެއްކުމަށް އަމުރުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވަނީ މިސްރުގެ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ މުހައްމަދު އާދިލް ނަމަކަށް ކިޔާ ޒުވާނަކަށެވެ. 

މިސްރުގެ ކޯޓަކުން އޭނާގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ތަމްފީޒު ކުރުމަށް ކުރި ހުކުމްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ދަންޖައްސައި މަރާލާ މަންޒަރު ޓީވީ ޗެނަލް ތަކުން ވަގުތުން ދުރަށް ދެއްކުމަށެވެ. 

އާދިލް މަރަން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ އޭނާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ލޯބިވެރިޔާ ނައިރާ އަޝްރަފް އޭނާއާ ކައިވެނި ކުރުމަށް ދެކޮޅު ހެދުމުން ނައިރާ މަރާލާފައިވާތީ އެވެ. 

އާދިލް ނައިރާ މަރާލާފައިވަނީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގަ އެވެ. އަދި އާދިލްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވަނީ މިމަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހުގަ އެވެ.  

އާދިލް ނައިރާ އަށް ހަމަލާދީ އޭނާ މަރާލާ މަންޒަރުގެ ވީޑިއޯ އެއްވެސް މީސް މީޑިޔާގައި ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް