ads
މަންކީޕޮކްސްގެ ފުރަތަމަ މަރު އިންޑިޔާގައިވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައި
އިންޑިޔާގައި މަންކީ ޕޮކްސްގެ ފުރަތަމަ މަރު
ހަލުއި ކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ މަންކީ ޕޮކްސްގެ ކޭސްއެއްގައި އިންޑިޔާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އިންޑިޔާގެ ކެރެލާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވި އުމުރުން ބާވީސް އަހަރުގެ ޒުވާނާ މަރުވީ، މަންކީޕޮކްސް ނުވަތަ މަކުނު ވިދުރީގައެވެ. އޭނާއަކީ ޔޫއޭއީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި އިންޑިޔާއަށް ދިޔަ މީހެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އިންޑިޔާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަންކީ ޕޮކްސްގައި މީހަކު މަރުވިކަން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް މަންކީޕޮކްސްގެ ހަތަރު ކޭސް އިންޑިޔާއިން ފެނިފައިވެއެވެ. އެއީ ކެރެލާއިން މި ފެނުނު ކޭސްއާއި އެކު އިތުރު ދެ ކޭސް އަދި ވެރިކަން ކުރާ ނިއުދިއްލީއިން ފެނުނު ކޭހެކެވެ. އިންޑިޔާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ މަންކީ ޕޮކްސްގެ ކޭހެސް ރަސްމީކޮށް ތިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ސާދަވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ހަލުއި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ މަންކީޕޮކްސްއަކީ، މުޅި ދުނިޔެއަށް އޮތް ސިއްހީ ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގެ ގޮތުގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިންވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް
އެންމެ ފަސް
ސީއެންއެމް ޕޯލް