މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާޅާ އެޅުންތެރިން
ފޯސީޒަންސް މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންސް ޓްރޮފީ ފަށައިފި
Share
ދިހަވަނަ ފޯ ސީޒަންސް މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންސް ޓްރޮފީ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތް ޓުވަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ މައުސޫމް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.
Advertisement

މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މާލެ އަތޮޅު ކުޑަހުރާ ރިސޯޓް ކާރީ އޮންނަ ރާޅު ފޮއިންޓުގައެވެ.

މިމަހުގެ 29 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށްދާ  މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ތިން ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެން ނެވެ. އެ ތިން ކެޓަގަރީއަކީ ސިންގަލް ފިން، ޑަބަލް ފިން އަދި ތުރަސްޓާގެ ކެޓަގަރީ އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި އެތުލީޓު އިބޫ ބުނި ގޮތުގައި މިފަހަރުވެސް މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަށްވުން ކަހަލަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް